• +38 095 647 07 17
  • +359 087 798 80 25
Легла

Сънят заема около една трета от живота на човека. И, безусловно, много е важно в какви именно условия прекарваме своя сън, понеже от качеството на съня зависи нашето здраве, работоспособност и настроение. От възможните варианти на мебели най-подходящи за съня е прието да се счита легла, направени въз основа на масивно дърво. Особена популярност имат легла, изготвени от твърдолистни породи – дъб, ясен, бреза, а също така от хвойните породи