• +38 095 647 07 17
  • +359 087 798 80 25
Икони

„Икона” е дума от гръцки произход, която означава «изображение», «образ». Но за разлика от картини, главното за икони е не самото изображение, а отобразяването на вътрешната идея, съдържанието. Тоест иконата – е изразеното в линии и бои, представено в зрителни образи откровение на Бог. Затова отношение към иконите винаги е било най-почтително. В миналото „червен” («красив») ъгъл – място за икони – беше в най-добре осветено място. В семейства бе прието особено внимателно да се следи за чистота на „червения” ъгъл и да се украсява иконите с украси, обкови, цветя. Понякога образите са се украсявали с бродирана кърпа.  

Иконите, изработени от масивно дърво, са способни да носят и да съхраняват същото вътрешно съдържание, идея и смисъл, както и рисуваните икони.